weteran


weteran
Weteran szos «o starym, wysłużonym samochodzie»: (...) to prawdziwy weteran szos i w dodatku ciągle na chodzie. Roz bezp 1998.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • weteran — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. weterannie; lm M. i {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stary, wysłużony, doświadczony żołnierz, uczestnik wojny, powstania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Weterani drugiej wojny światowej.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • weteran — m IV, DB. a, Ms. weterannie; lm M. i, DB. ów 1. «stary, wysłużony żołnierz; uczestnik minionej wojny, powstania» Weteran pierwszej, drugiej wojny światowej. Weteran wojen napoleońskich. Weterani powstania warszawskiego, listopadowego,… …   Słownik języka polskiego

  • szosa — Weteran szos zob. weteran …   Słownik frazeologiczny

  • Бук, Тадеуш — У этого термина существуют и другие значения, см. Бук (значения). Тадеуш Ян Бук Tadeusz Jan Buk Дата рождения 15 декабря 1960(1960 12 15) …   Википедия

  • utrzeć — 1. Coś toczy się utartym torem «coś przebiega w sposób ogólnie znany, powszechnie przyjęty»: Euforia była prawie powszechna (...) lud był znowu spokojny, a w pałacach i „na urzędach” toczyły się utartym torem walki o władzę i niszczenie… …   Słownik frazeologiczny

  • ucierać — 1. Coś toczy się utartym torem «coś przebiega w sposób ogólnie znany, powszechnie przyjęty»: Euforia była prawie powszechna (...) lud był znowu spokojny, a w pałacach i „na urzędach” toczyły się utartym torem walki o władzę i niszczenie… …   Słownik frazeologiczny

  • wieść — I. Głucha wieść zob. głuchy 1. Hiobowa wieść zob. hiobowy. Wieść głosi, niesie zob. głosić. Wieść gruchnęła zob. gruchnąć. Wieść o kimś, o czymś zaginęła zob. zaginąć. II. Wieść, wodzić prym, rej «górować, celować w czymś, mieć …   Słownik frazeologiczny

  • weteranka — ż III, CMs. weterankance; lm D. weterankanek «kobieta weteran» Weteranka ruchu robotniczego, walk wyzwoleńczych …   Słownik języka polskiego

  • jednoręki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, jednorękięcy {{/stl 8}}{{stl 7}} mający tylko jedną rękę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jednoręki weteran drugiej wojny światowej. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • weteranka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. weterankance; lm D. weterankanek, {{/stl 8}}{{stl 7}}forma ż. od rz. weteran: Weteranka harcerstwa, związków zawodowych. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień